corona

למתנדבים SirenumGo – Uber סירנום משיקה אפליקציה חינמית

הודעה לעיתונות סירנום, התוכנה המובילה בעולם לניהול כח אדם שעתי, משיקה אפליקציה חינמית לניהול כח מתנדבים בקהילה. האפליקציה מאפשרת למועצות [...]