Risky Business

Naleving van personeel en vermoeidheid beheren om risico's te beperken

risicovolle bedrijfsfotosirenum Risicovermindering is cruciaal in de hedendaagse zakenwereld. Of het risico nu komt door gezondheids- en veiligheidsproblemen, macro-economische problemen of andere factoren, organisaties hebben risicobeheer en risicobeperking bovenaan hun bedrijfsstrategielijst. AON, de toonaangevende wereldwijde leverancier van risicobeheer, verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling, human resources-oplossingen en outsourcingdiensten, heeft onlangs meer dan 1,000 bedrijven ondervraagd om hun specifieke zorgen over risicobeheer beter te begrijpen. In de top tien van door respondenten gegeven risico's zaten meerdere factoren nauw verbonden met menselijk kapitaal, waaronder Schade aan reputatie / merk, wijzigingen in regelgeving / wetgeving, het niet aantrekken of behouden van toptalent, en Eigendoms schade. In organisaties die voor operationele doeleinden afhankelijk zijn van personeel, steken veel van deze factoren dagelijks de kop op. Maar wat kunnen deze organisaties doen om de dagelijkse risico's te beheersen?

PDF-download:
Sirenum White Paper: Riskante zaken

❮ Terug naar bronnen